Badania i rozwój

EBM education in physiotherapy practice

Department of Research and Development evidence based medicine

Dział firmy, który skupia specjalistów skoncentrowanych na najnowszych doniesieniach naukowych oraz praktycznemu ich zastosowaniu w diagnostyce i terapii. Realizowane są w nim autorskie projekty pilotażowe wspierające rozwój edukacji opartej na EBM.

Projekty naukowo-rozwojowe

EBM education in physiotherapy practice

Rozwój narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych stosowanych w fizjoterapii w zakresie praktycznego zastosowania EMG i EEG Biofeedback

Projekt zakłada rozwój urządzeń i popularyzację obiektywnych metod diagnostyczno-terapeutycznych (m in. EMG biofeedback oraz EEG biofeedback) wykorzystywanych w sporcie, fizjoterapii, terapii logopedycznej i pedagogicznej w celu obiektywizacji wyników prowadzonych terapii i jej zasadności.

Projekt finansowany z środków własnych WPG Ltd

Kierownik działu:
dr Łukasz Kamiński